Amdanom

Ar hyn o bryd mae gennym 3 clwb garddio sydd yn rhedeg yn wythnosol yng ngerddi cymunedol y ganolfannau Byw’n Iach.

Dydd Mawrth - Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli - 11:00yb-12:00yh
Dydd Iau - Byw’n Iach Arfon, Caernarfon - 2:00yh-3:00yh
Dydd Gwener - Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog - 1:30yh-2:30yh

Mae’r sesiynau yn gyfle i aelodau wneud ymarfer corff drwy arddio yn yr awyr agored a chymdeithasu âg eraill.

Os hoffech fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Emma Quaeck :- 07768 988095, emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru