Clare Deakin

Clare Deakin

Swyddog Dementia Actif Gwynedd

Profiad:-
Rwyf wedi gweithio yn niwydiant chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol ers 20 mlynedd, dechreuais weithio fel achubwr bywyd ac yna Hyfforddwr ffitrwydd a Rheolwr Dyletswydd. Rwyf wedi dysgu amrywiaeth o ddosbarthidau ymarferion gan gynnwys Aqua Aerobics, Hyfforddiant Cylched, Step Aerobics, Ymarfer Corff yn y Gadair, ac Atal Cwympiadau. Fy ethos yw sicrhau bod pobl yn elwa o'r gweithgaredd corfforol yn y dosbarth ond eu bod hefyd yn cael hwyl wrth ei wneud.

Cymwysterau:-
Hyfforddwr Personol Lefel 3, Cyfeirio Ymarfer Lefel 3; Lefel 4 PSI Atal Cwympiadau a Hyfforddwr Tai Chi er Lles

Hyfforddiant penodol i ddementia:-
CPD 1st Steps in Dementia - Later Life Training
Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia – Alzheimer’s Society
Hyfforddiant Rhith Daith Dementia –Training 2 Care

Dosbarthiadau DementiaGo:-
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
Byw’n Iach Dysyni, Dolgellau
Theatr y Ddraig, Bermo/Abermaw
Cae Garnedd, Bangor

Iaith:-
Dwyieithog- Cymraeg & Saesneg

E-bost:- claredeakin@gwynedd.llyw.cymru

3 gair sy'n disgrifio pam fy mod i wrth fy modd yn gweithio i Dementia Actif Gwynedd:-

  • Rewarding
  • Enlightening
  • Enjoyable