Stephanie Birt

Stephanie Birt

Swyddog Dementia Actif Gwynedd

Profiad:-
Mae fy rôl fel hwylusydd ymarfer corff wedi datblygu o angerdd dros gadw'n heini, bod yn egnïol a gweithio gyda phobl yn y gymuned a'u cymell. Dros y blynyddoedd rwyf wedi gweithio yng Nghanolfannau Byw’n Iach ac yn y gymuned yn cyflwyno dosbarthiadau ymarfer corff i ystod eang o’r boblogaeth gan alluogi gweithgaredd corfforol ar lefel hollgynhwysol. Mae'r holl brofiad wedi caniatau i mi ddatblygu fy ngwaith gyda phobl sy'n byw gyda Dementia.

Cymwysterau:-
Gwobr Lefel 3 mewn Addasu Ymarfer i Oedolion Hŷn sy'n Annibynnol
Lefel 2 mewn Cyflwyno Ymarfer yn Seiliedig yn y Gadair
Lefel 2 mewn Ymarfer i Gerddoriaeth
Lefel 2 mewn Hyfforddiant Cylched
Cymhwyster Ffitrwydd Aqua
Aqua Fitness Qualification
Arweinydd Boccia

Hyfforddiant penodol i ddementia:-
CPD 1st Steps in Dementia - Later Life Training
Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia – Alzheimer’s Society
Hyfforddiant Rhith Daith Dementia –Training 2 Care
Tystysgrif Cynhwysiant Anabledd

Dosbarthiadau DementiaGo:-
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Iaith:--
Dwyieithog- Dysgwr Cymraeg & Saesneg

E-bost:- stephanieBirt@gwynedd.llyw.cymru

3 gair sy'n disgrifio pam fy mod i wrth fy modd yn gweithio i Dementia Actif Gwynedd:-

  • Positivity
  • Initiative
  • Compassion