Cyfarfodydd

Nid yw y cyfarfodydd yn cymryd lle ar hyn o bryd oherwydd COVID 19.

Mae y cyfarfodydd yn cael eu cynnal pob deufis yn Theatr y Ddraig yn Bermo/Abermaw rhwng 11:00-2:00yh, a mae cinio wedi’i gynnwys!

Os hoffech fynychu y cyfarfodydd, cysylltwch â ni, gan nodi unrhyw anghenion deiet:-

dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru

01766 510932 / 07768 988095