Amdanom

Mae y grŵp cerdded a sgwrs yn cyfarfod yn Nhywyn bob Dydd Gwener am 11:00yb. Mae’n gyfle i aelodau gael mynd am dro ar hyd y promenâd a chymdeithasu yn yr awyr agored.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Emma Quaeck :- 07768 988095, emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru

Dydd Gwener - Promenâd Tywyn - 11:00yb-12:00yh