Dros 100 o staff Byw’n Iach yn Ffrindiau Dementia yn dilyn sesiynau gwybodaeth Ffrindiau Dementia tra ar furlough?