ANGEN GWIRFODDOLWYR – GARDD CYMUNEDOL BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI

Oes ganddo chi ddiddordeb mewn garddio, neu yn chwilio am brosiect newydd yn ardal Pwllheli?

Rydym yn chwilio am grwpiau ac unigolion i wirfoddoli yng Ngardd Cymunedol Byw’n Iach Dwyfor rhwng 11:00 – 12:30 bob dydd Mawrth. 

Oes oes ganddo chi ddiddordeb, cysylltwch a Clare Deakin o Dementia Actif Gwynedd ar 07771 837072, neu gyrrwch neges breifat i ni!