Bangor Comrades

Diolch o galon i Bangor Comrades am gyfrannu swm anhygoel o £1270 i Dementia Actif Gwynedd, drwy werthu eu crysau pêl-droed.

"Hoffai tîm ac aelodau Dementia Actif Gwynedd ddiolch i Pete a phawb am yr ymdrech anhygoel i godi’r swm rhyfeddol o £1270 o werthiant y top pêl-droed, dan ni'n hollol gwerthfawrogi. Bydd yr arian yn mynd tuag at drefnu digwyddiad arbennig ar gyfer gofalwyr di-dâl sy'n edrych ar ôl ei anwyliaid sy'n byw gyda dementia. Gwyddom fod gofalwyr di-dâl ac aelodau o'r teulu yn gwneud gwaith gwych mewn amgylchiadau heriol a hoffem ddangos ein gwerthfawrogiad trwy ddarparu digwyddiad a fydd yn rhoi ychydig o amser off a mwynhad iddynt. Diolch o galon unwaith eto."

Y Stori - Cliciwch Yma