Bws Rhith Daith Dementia

Newyddion cyffrous!

Mae'r Bws Rhith daith Dementia yn dod yn ôl i Wynedd! Peidiwch â cholli cyfle gwych i gymryd rhan yn yr hyfforddiant dementia arloesol yma - sydd am ddim!


Dydd Mawrth 05/03/2024 - Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Hyfforddiant arloesol ar ddementia i ofalwyr di-dâl, aelodau’r teulu a ffrindiau pobl sy’n byw gyda dementia. Mae’r dyddiad yma wedi ei hanelu at ofalwyr di-dâl; os na allwn lenwi’r sesiynau, yna gallwn gynnig lleoedd i unrhyw un. Anfonwch e-bost os hoffech fod ar y rhestr aros ar gyfer hyn (dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru).

Gallwch ddewis pa sesiwn 3 awr yr hoffech ymuno:- 10:00-1:00yh neu 1:30-4:30yh

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.
Archebwch le drwy glicio yma - Tocynnau

Os hoffech fwy o wybodaeth, croeso i chi gysylltu.
07768988095
dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru


Dydd Mercher 06/03/2024 - Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Hyfforddiant arloesol ar ddementia i aelodau'r teulu, gofalwyr anffurfiol a staff gofal/gweithwyr Cefnogol/gweithwyr proffesiynol. Mae’r dyddiad yma yn agored i bawb.

Gallwch ddewis pa sesiwn 3 awr yr hoffech ymuno:- 10:00-1:00yh neu 1:30-4:30yh

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Archebwch le drwy glicio yma - Tocynnau

Os hoffech fwy o wybodaeth, croeso i chi gysylltu.
07768988095
dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru