Canlyniadau Ebrill Cynghrair Boccia

Helo bawb,

Am ddechrau i’r tymor newydd! Gwych croesawu 20 o dimau yn ôl i’r ganolfan bore ‘ma! Gobeithio bod pawb wedi mwynhau.

Gweler atodir y canlyniadau yn dilyn y gemau bore ma – LLONGYFARCHIADAU i M.S am ddechrau y tymor hefo sgor anhygoel- 18 o bwyntiau! 

Mi fydd y gynghrair yn parhau ar ddydd Gwener y 5ed o Fai.

Edrychwch allan am luniau ar dudalen Facebook Dementia Actif Gwynedd.

Diolch,
Tîm Dementia Actif Gwynedd.