Canlyniadau Hydref Cynghrair Boccia

Helo bawb,

Am ddechrau i’r tymor newydd! Gwych croesawu 20 o dimau yn ôl i’r ganolfan bore ‘ma! Gobeithio bod pawb wedi mwynhau.

Gweler atodir y canlyniadau yn dilyn y gemau bore ma – LLONGYFARCHIADAU i Glaslyn Belles am ddechrau’r tymor hefo sgor anhygoel- 17 o bwyntiau!

Mi fydd y gynghrair yn parhau ar ddydd Gwener y 3ydd o Dachwedd.

Edrychwch allan am luniau ar dudalen Facebook Dementia Actif Gwynedd.

Diolch,
Tîm Dementia Actif Gwynedd.