Clwb Atgofion Chwaraeon 15/12/22 wedi ei ganslo

Clwb Atgofion Chwaraeon

Yn anffodus mae'r sesiwn dydd Iau 15/12/22 wedi ei ganslo ond edrychwn ymlaen i'ch croesawu'n ôl ar y 5ed o Ionawr, 2023.
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd ynghlwm â'r clwb; Yr Heliwr - Nefyn , y gwirfoddolwyr arbennig, O ddrws i ddrws, Cegin Vernau am y cacennau bendigedig... ac wrth gwrs, y mynychwyr!
Nadolig Llawen