Clwb Atgofion Chwaraeon

Dyma Glwb sy’n dod â dilynwyr chwaraeon at ei gilydd am y cyfle i siarad a hel atgofion am bob math o chwaraeon. Bydd y sesiwn yn cynnwys trafodaethau ar bynciau chwaraeon penodol; cwisiau, cystadlaethau ‘Spot the Ball’ ac ambell gêm Boccia neu Gyrlio Oes Newydd (‘New Age Curling’).

Mae’r clwb ymlaen bob yn ail ddydd Iau yn Nhafarn yr Heliwr, Nefyn am 2:00-3:30yh.

Clwb Atgofion Chwaraeon (pdf)