Cylchlythyr Rhwydwaith DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project)

Cylchlythyr Rhwydwaith DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project)

Yn y rhifyn diweddaraf o gylchlythyr y rhwydwaith DEEP (UK DEEP Network), mae ein hyfforddwraig, Rachael, a dwy aelod o’n dosbarth yn Nhywyn ar y dudalen blaen

Cliciwch ar y dolen yma i ddarllen y cylchlythyr (Chwefror-Mawrth 2022) (pdf)