Diolch i Glwb Hwylio Madog

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Glwb Hwylio Madog am gasglu dros £3000 i Dementia Actif Gwynedd.

Caiff rhoddion ei wario ar weithgareddau/offer/digwyddiadau arbennig sydd ar gyfer pobl sy’n cael eu effeithio gan Dementia yn Wynedd.