Diolch yn fawr i Gôr Cana-Mi-Gei

Dyma Emma Quaeck o Dementia Actif Gwynedd gydag aelodau o gôr Cana-Mi-gei yn derbyn rhodd garedig o £1,005.00 i helpu cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan ddementia. Codwyd yr arian yn dilyn cyngerdd llwyddiannus a gynhaliwyd ar 2 Gorffennaf yn Neuadd Gymuned Talsarnau gyda pherfformiadau gwych gan Gôr Cana-Mi-Gei a Chor meibion Ardudwy. Cafwyd perfformiadau gwych hefyd gan David Bisseker, Elin Williams a Gwenno Fflur.
Diolch enfawr i bawb a gymerodd ran - rydym mor ddiolchgar am y rhodd.