Diwrnod Cenedlaethol BOCCIA 27/09/2021

Sefydlwyd Diwrnod Cenedlaethol Boccia yn 2016 ac fe’i cynhelir yn flynyddol  ar 27ain Medi. Nod Diwrnod Cenedlaethol Boccia yw dathlu’r sbort i’r rhai sydd eisoes yn ymwneud â Boccia yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r sbort ledled y wlad. Y thema eleni yw “Boccia is Back”! Bydd hyn yn dathlu’r trawsnewidiad o’r byd rhithwir yn ôl i fyd corfforol Boccia ar ôl pandemig COVID.
Mae Dementia Actif Gwynedd yn trefnu cystadleuath wythnos yma efo’r grwpiau! 

Lluniau  o 2018/19 (pdf)