Diwrnod Dementia - Digwyddiad Codi Ymwybyddiaeth

Y Galeri, Caernarfon

Dydd Mercher 28/06/23 

Mae Dementia Gwynedd yn eich gwahodd i Y Galeri, Caernarfon ar gyfer diwrnod arbennig i godi ymwybyddiaeth am ddementia. Bydd cyfle i ddysgu mwy am ddementia a chymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol. 

Gallwch ymuno â ni am un, ddau neu bob un o'r gweithgareddau sydd ar gael - yn rhad ac am ddim!

Croeso cynnes i bawb a hoffai ddod draw.

Mwy o wybodaeth:

I logi lle ar gyfer y gweithgareddau ewch i: eventrbrite.com

Neu os fysa well gennych logi lle dros y ffôn neu fo’ chi angen mwy o wybodaeth, plîs cysylltwch â:-

Emma Quaeck, Cydlynydd Dementia Gwynedd

07768 988095

emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru