Gwobrau Chwaraeon Gwynedd

Rydym hynod falch o gyhoeddi bod Cynghrair Boccia Gwynedd wedi ennill gwobr ‘Partneriaid/Partneriaeth y flwyddyn’ yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Gwynedd ar y 6ed o Ragfyr, 2022.

Mae’r gynghrair yn cael ei drefnu a’i rhedeg gan Dementia Actif Gwynedd, ac yn cyd-weithio gyda phartneriaid megis Llwybrau Llesiant, Antur Waunfawr, y gymdeithas M.S, Byw’n Iach, Headway Gwynedd a Môn, y gymdeithas strôc a.y.y.b.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Seremoni Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ein gynghrair Boccia

  • boccia poster
  • Sports awards ceremeony
  • Enillwyr!