Parti Gardd

Gardd Cymunedol Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli. Mor braf cael grwpiau Dementia Actif Gwynedd yn dod at ei gilydd. Cysylltu a chymdeithasu. Diwrnod arbennig iawn! Diolch o galon i’r holl wirfoddolwyr am weithio mor galed yn yr ardd, y gwirfoddolwyr ar y diwrnod oedd yn brysur yn gwneud paned, Jo Scott o Asda am y rhoddion hael iawn, Edwin Humphreys am ei ddiddanu hefo’r ukeleles a clarinet, Airborne Warriors ac i staff Byw’n Iach Dwyfor.