Parti Nadolig Cynghrair Boccia Gwynedd

Ar ddydd Gwener y 9fed o Ragfyr, cynhaliwyd y gynghrair Boccia yng nghanolfan Byw’n Iach Glaslyn, ac yna fe cafwyd barti Nadolig i’w ddilyn. 
Mynychodd dros 100 o bobl drwy Wynedd y digwyddiad arbennig hon, gyda tîm DFC Pwllheli yn cadw eu safle ar frig y gynghrair. 

Hoffem ddiolch i Wynne (Elvis) am yr adloniant bendigedig, i Emilia’s Porthmadog am y bwffe gwych, i Liam a Frank am orffen y diwrnod gyda jigs Gwyddelig ac i’n cyd-weithwyr am ein  helpu ar y diwrnod. Yn olaf, hoffem ddiolch i bawb am ddod draw ac am gymryd rrhan gyda gymaint o brwdfrydedd a hwyl!

Dyma fideo o’r diwrnod

Cliciwch yma i weld tabl y gynghrair yn dilyn gemau mis Rhagfyr.

Bydd y gynghrair Boccia yn parhau 13/01/22.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. 

  • Cinio Nadolig
  • Cinio Nadolig
  • Gwisgo hetiau Nadoligaidd
  • Gwisgo het Sion Corn!
  • Gwisgo het corach!