Sesiwn Ffrindiau Dementia

Hoffai Dementia Actif Gwynedd ddiolch i’r holl aelodau Byw’n iach Arfon a mynychodd ei’n sesiwn Ffrindiau Dementia mis diwethaf. Roedd yn fore grêt yn codi ymwybyddiaeth i 31 aelod am Ddementia, a chael profiad VR (virtual reality).

Os ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am Ddementia ac i drefnu sesiwn anffurfiol, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth- liahafroberts@gwynedd.llyw.cymru / 07818 454 295