Sŵper Grŵp Dementia Gwynedd

Bore gwych yn dod â phobl yn y maes dementia at eu gilydd i rannu gwybodaeth, rhwydweithio a thrafod cynllun strategol Dementia Gwynedd. Mae’r grŵp yn cynnwys pobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl a gweithwyr proffesiynol.

Diolch i’r canlynol am eu cyflwyniadau ar y diwrnod:-

  • Emma Quaeck; Cynllun Strategol Dementia Gwynedd
  • Fran Lowden (Catalydd Mentrau Cymunedol); Prosiect Catalydd Cymunedol
  • Rhain Green (Rheolwr Cefnogi Iechyd a Llesiant); Hyrwyddo Taliadau Uniongyrchol
  • Chloe Mangnall (Gweinyddydd Cymunedau Gyfeillgar i Ddementia); Cymunedau sy’n Dementia Gyfeillgar Gogledd Cymru

Trafodwyd hefyd unrhyw adborth am y grŵp dros y 12 mis diwethaf, a sut i yrru’r grŵp yn ei flaen- beth nesaf.

Diolch i bawb am eu cyfraniadau i sicrhau cyfarfod addysgiadaol a chadarnhaol iawn.

Cysylltwch â Emma Quaeck os hoffech fwy o wybodaeth am y Sŵper Grwp neu os hoffech ymuno - emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru / 07768 988 095