Te Dawn San Ffolant 14/02/23

Diolch i gymuned clos Bethesda am ymuno hefo ni ar gyfer dawns Te San Ffolant yn Neuadd Ogwen 14/02/23- am ddiwrnod ffantastig! Nifer fawr wedi mynychu a chael dipyn o hwyl yn dawnsio gyda cherddoriaeth bywbgan Pesda Jazz Collection, a Helen yn ein tywys gyda’r dawnsio. Pawb wedi mwynhau cymdeithasu dros baned a chacenni. Edrychwn ymlaen i gynnal sesiynau yn y dyfodol agos. Lladaenwch y gair os gwelwch yn dda!