Ysgol Pont y Gof yn ymuno â’n Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein

Ysgol Pont y Gof yn ymuno â’n Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein

Ar y 27ain o Fedi, ymunodd 30 o ddisgyblion Ysgol Pont y Gof â’n Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein. Ar ddiwedd y sesiwn mi gawsom y fraint o wrando ar y disgyblion yn canu i ni. Roedd aelodau Dementia Actif wedi gwironi gweld y plant yn cymryd rhan ac yn gobeithio y byddent yn ymuno â ni eto. Roedd y disgyblion rhwng 4 a 7 oed.

Llun (pdf)

Fideo Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein