Newyddion/ Hysbysfwrdd


Hysbysfwrdd

Newyddion a Hysbysfwrdd Dementia Actif Gwynedd

Gweithgareddau a Chadw’n Heini


Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Clwb Garddio


aelodau yn mwynhau yn y clwb garddio

Mae’r sesiynau yn gyfle i aelodau wneud ymarfer corff drwy arddio yn yr awyr agored a chymdeithasu âg eraill.

Gweithgareddau Ar-Lein


Cysylltu pobl ar-lein a chefnogi cynhwysiant digidol

Cysylltu pobl ar-lein a chefnogi cynhwysiant digidol.

Clwb Atgofion Chwaraeon


Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Clwb Atgofion Chwaraeon

Gofalwyr- Grŵp Llesiant a Chefnogaeth


gweithdy celf

Gofalwyr- Grŵp Llesiant a Chefnogaeth

DEEP Unedig Dwyfor & Meirionnydd


People living with dementia, family, carers and dementia professionals to share support information

Digwyddiad cymdeithasol ar gyfer rhannu gwybodaeth.

Munud i Symud


Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif

Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif.

Boccia


Cynghrair Gwynedd misol a Thwrnamaint blynyddol

Cynghrair Gwynedd misol a Thwrnamaint blynyddol.

Codi ymwybyddiaeth


Codi ymwybyddiaeth, chwalu rhwystrau a lleihau y stigma o amgylch dementia

Codi ymwybyddiaeth, chwalu rhwystrau a lleihau y stigma o amgylch dementia.

Gwybodaeth & Adnoddau


Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd

Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd.

Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt


Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt

Mae y staff yn brofiadol, yn wybodus ac yn ymroddedig i gefnogi gwell ansawdd bywyd.