Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau


Hysbysfwrdd

Newyddion a Hysbysfwrdd Dementia Actif Gwynedd.

Gweithgareddau Corfforol a Chymdeithasol


Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol a chymdeithasol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Gofalwyr Di-Dâl – aelodau’r teulu a ffrindiau


pobl efo dementia gyda teulu a ffrindiau

Gwybodaeth ar gyfer rhywun sy’n edrych ar ôl rhywun hefo dementia.

Boccia


Cynghrair Gwynedd misol a Thwrnamaint blynyddol

Cynghrair Boccia misol yng Ngwynedd.

Atgofion Chwaraeon


dynes efo dementia yn edrych ar hen luniau chwaraeon

Sesiynau cymdeithasol i sgwrsio am chwaraeon a hel atgofion.

Codi ymwybyddiaeth am Ddementia


criw o bobl ifanc yn codi ymwybyddiaeth am dementia

Codi ymwybyddiaeth, chwalu rhwystrau a lleihau'r stigma o amgylch dementia.

Munud i Symud


Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif

Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif.

Gwybodaeth Defnyddiol ac Adnoddau


Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd

Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd.

Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt


Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt

Mae'r staff yn brofiadol, yn wybodus ac yn ymroddedig i gefnogi gwell ansawdd bywyd i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ddementia.