Polisi Preifatrwydd

Mae Dementia Actif Gwynedd yn rhan o uned Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd.

Bydd y Dementia Actif Gwynedd yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol sef enw, rhif ffon a chyfeiriad ebost er mwyn ymateb i’ch ymholiad ffurflen cyswllt ar y wefan. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben sy’n wahanol â pham y cafodd ei gasglu yn y lle cyntaf.

Mae Dementia Actif Gwynedd wedi casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth i’r pwrpas uchod

Ni fydd gwybodaeth y ffurflen gyswllt yn cael ei rannu gyda gyda unrhywun tua allan i Dementia Actif Gwynedd.

Bydd y wybodaeth yn cael ei gadw nes bod yr ymchwiliad wedi cael ei drin ac ni fydd yn cael ei gadw y tu hwnt i'r defnydd hwnnw.