Cyngerdd Catrin Finch 05/12/23

Bu Dementia Actif yn hynod o ffodus i allu cydweithio gyda Chanolfan Gerdd William Mathias i gynnal cyngerdd yn y Galeri ddoe. Braint oedd cael gwario’r bore yng nghwmni y delynores fyd enwog, Catrin Finch. Daeth 42 o aelodau a’u teuluoedd i’r digwyddiad hyfryd ac arbennig iawn hwn.

 

  • dynes yn darllen posteri
  • Catrin Finch Concert
  • Catrin Finch Concert
  • Catrin Finch Concert