Digwyddiadau Dementia Tywyn


Rhithdaith Dementia Tywyn

Hyfforddiant arloesol ar ddementia i aelodau'r teulu, gofalwyr anffurfiol a staff gofal.

Cerddwch yn esgidiau rhywun sy'n byw gyda dementia yn ystod y daith rithwir addysgiadol a chraff hon. Cewch y cyfle i gael gwell dealltwriaeth er mwyn gwella ansawdd gofal, amgylcheddau, agweddau a bywydau. Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn hyfforddi 3 awr yn rhad ac am ddim.

Pryd?

Dydd Iau 18/01/2024 - Byw'n Iach Bro Dysynni, High Street, Tywyn LL36 9AE.

Dewiswch eich amser -

10:00yb-1:00yh or 1:30-4:30yh.

(Mae'n rhaid aros am y 3 awr cyfan). Lleoedd cyfyngedig.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma - emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru / 07768988095

Archebwch eich lle.


Digwyddiad Dementia Cymuned Tywyn

Dydd Gwener, 19eg o Ionawr 2024 yn Neuadd Pendre, 10:00yb-4:30yh.

Mae Tywyn wedi cael ei dewis fel y dref gyntaf yng Ngwynedd i gynnal Ymgyrch Gwrando i helpu i lunio dyfodol gofal a chefnogaeth dementia.

Gwahoddir pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, teuluoedd, gweithwyr proffesiynol ac aelodau o'r gymuned i ddiwrnod o wybodaeth, gweithgareddau ac hwyl. Mae croeso i chi aros am y bore neu y prynhawn... neu mae croeso i chi fynychu'r diwrnod cyfan.

Ar y diwrnod, bydd posib:-

  • Mwynhau rhaglen o weithgareddau (yn cynnwys perfformiad dawns a chanu) & stondinau wybodaeth
  • Siarad gyda gweithwyr proffesiynol o'r bwrdd iechyd, y gwasanaethau brys a sefydliadau cyngor a chymorth
  • Dweud eich dweud am sut beth yw gofal dementia da.
  • Gwylio ffilm 'The World Turned Upside Down' - sef ffilm addysgiadol i helpu i godi ymwybyddiaeth am ddementia (bydd y ffilm yn cael ei ddangos yn y prynhawn)

Bydd cinio a phaneidiau ar gael drwy gydol y dydd yn rhad ac am ddim.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu tocynnau dros y ffôn, cysylltwch â Rachael Roberts - 07976 622591.

Archebwch eich lle.