Diwrnod Dementia Cymuned Tywyn

Digwyddiad gwych a ddaeth â PLWD, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol ac aelodau eraill o'r Gymuned ynghyd i ddarganfod mwy am ddementia a chymorth dementia, ac i ymuno mewn gweithgareddau hwyliog a hwylus.

Rhoddodd y digwyddiad gyfle i ni gwblhau holiaduron arolwg i ddarganfod sut olwg sydd ar gofal dementia da yn ardal Tywyn.