Taith Nadoligaidd ar y trên stêm

Ar ddydd Mawrth y 6ed o Ragfyr, cafodd aelodau Dementia Actif Tywyn fwynhau fynd ar daith Nadoligaidd a chafwyd ei drefnu gan rheilffordd Tal y Llyn. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr. Diolch yn fawr i Tal y Llyn am y gweithgaredd arbennig yma.

Dyma luniau o’r mynychwyr yn mwynhau ar y trên, ac yna yn parhau’r dathliadau Nadoligaidd yn y dosbarth ar ddydd Gwenery 9fed o Ragfyr.

  • Tren
  • Mwynhau'r daith ar y tren!
  • Sgwrsio ar y tren