Anwen Plumb

Anwen Plumb

Dementia Actif Gwynedd Facilitator

Experience:-
Cymraeg yn unig....
Cychwynnais weithio yn y maes Hamdden a Chwaraeon i’r Awdurdod Lleol yn 1998- mewn sawl rôl amrywiol yn cynnwys rheolwr ar ddyletswydd, achubwr bywyd a hyfforddwr nofio a gymnasteg.

Symudais ymlaen i weithio yng Ngholeg Menai yn 2008 fel Hyfforddwr Ymarfer Corff ac yna fel  Goruchwyliwr Neuadd Chwaraeon, Darlithydd ac yn olaf fel Mentor Llês yn 2022. Mae’r profiadau cefais yn gweithio yma wedi bod yn fuddiol iawn ac wedi rhoid sylfaen manteisiol i mi yn fy swydd fel Swyddog  Dementia Actif Gwynedd, gan gynnwys cychwyn grwpiau a chlybiau cymdeithasol a sesiynau cadw’n heini pobl o bob oedran.

Mae fy angerdd a'm dealltwriaeth, a'r heriau a all ddod yn sgil Dementia, o ganlyniad i fy Nain sydd yn byw’n dda gyda Dementia. Ers cychwyn y swydd rwyf wedi cwblhau cwrs Chair Based Exercise a mynychu llawer o gyrsiau a hyfforddiant i ddysgu mwy am Dementia ac wedi mwynhau o lawer. Rwyf wrth fy modd yn cefnogi pobol sy’n byw gyda Dementia a’u teuluoedd trwy chwaraeon, gweithgareddau corfforol a digwyddiadau arbennig, fel y gallent barhau i fod yn rhan bwysig o’u cymunedau a deall y pwysigrwydd eu bod hefyd yn cael hwyl wrth wneud.

Qualifications:-
Chair based exercise instructor
Seated Fitness, Function and Balance Instructor
Level 2 Gym Instructor
Emotional Well-being and Mental Health Awareness Training
PGCE Cert Ed
TAQA Certificate in Assessing
Level 3 Fitness Testing-Client Lifestyle and Fitness Assessment
Boccia Leader
Swimming coach
Workplace First Aid Level 3
Accessible Minibus Training

Dementia specific training:-
Dementia Friends – Alzheimer’s Society

Language:--
Bilingual Welsh and English

Email address:- anwenplumb@gwynedd.llyw.cymru

3 words that describes why I love working for Dementia Actif Gwynedd:-

  • Fulfllling
  • Motivating
  • Worthwhile