Anwen Plumb

Anwen Plumb

Swyddog Dementia Actif Gwynedd

Profiad:-
Cychwynnais weithio yn y maes Hamdden a Chwaraeon i’r Awdurdod Lleol yn 1998- mewn sawl rôl amrywiol yn cynnwys rheolwr ar ddyletswydd, achubwr bywyd a hyfforddwr nofio a gymnasteg.

Symudais ymlaen i weithio yng Ngholeg Menai yn 2008 fel Hyfforddwr Ymarfer Corff ac yna fel  Goruchwyliwr Neuadd Chwaraeon, Darlithydd ac yn olaf fel Mentor Llês yn 2022. Mae’r profiadau cefais yn gweithio yma wedi bod yn fuddiol iawn ac wedi rhoid sylfaen manteisiol i mi yn fy swydd fel Swyddog  Dementia Actif Gwynedd, gan gynnwys cychwyn grwpiau a chlybiau cymdeithasol a sesiynau cadw’n heini pobl o bob oedran.

Mae fy angerdd a'm dealltwriaeth, a'r heriau a all ddod yn sgil Dementia, o ganlyniad i fy Nain sydd yn byw’n dda gyda Dementia. Ers cychwyn y swydd rwyf wedi cwblhau cwrs Chair Based Exercise a mynychu llawer o gyrsiau a hyfforddiant i ddysgu mwy am Dementia ac wedi mwynhau o lawer. Rwyf wrth fy modd yn cefnogi pobol sy’n byw gyda Dementia a’u teuluoedd trwy chwaraeon, gweithgareddau corfforol a digwyddiadau arbennig, fel y gallent barhau i fod yn rhan bwysig o’u cymunedau a deall y pwysigrwydd eu bod hefyd yn cael hwyl wrth wneud.

Cymwysterau:-
Hyfforddwr ymarfer corff yn y gadair
Hyfforddwr Ffitrwydd yn y gadair, Swyddogaeth a Chydbwysedd
Hyfforddwr Gym Lefel 2
Profion Ffitrwydd lefel 3- Asesiad Ffordd o Fyw a Ffitrwydd Cleient
Arweinydd Boccia
PGCE Cert Ed
Tystysgrif TAQA mewn Asesu
Hyfforddwr Nofio
Cymorth Cyntaf yn y Safle Gwaith lefel 3
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Hyfforddiant penodol i ddementia:-
Ffrindiau Dementia – Y Gymdeithas Alzheimer’s

Iaith:--
Dwyieithog- Cymraeg & Saesneg

E-bost:- anwenplumb@gwynedd.llyw.cymru

3 gair sy'n disgrifio pam fy mod i wrth fy modd yn gweithio i Dementia Actif Gwynedd:-

  • Fulfllling
  • Motivating
  • Worthwhile