Gwerthoedd, Nodau, Amcanion

Gwerthoedd

  • Creu ysbryd CYMUNEDOL lle mae pobl sy'n cael eu heffeithio gan ddementia yn cael eu deall a'u cefnogi.
  • Trin pobl sydd yn cael eu effeithio gan Dementia gyda PHARCH, fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwrando a’u gwerthfawrogi.
  • Dangos EMPATHI tuag at pobl sydd yn gwynebu heriau sydd yn ymwneud â dementia
  • Sicrhau cynllun sy’n seiliedig ar optimistiaeth a POSITIFRWYDD.

Nodau

Rhoi cyfle i bobl sydd yn cael eu heffeithio gan ddementia i fod yn actif, cael hwyl a bod yn rhan o grŵp cymunedol lle mae pawb yn deall ac yn cefnogi ei gilydd.

Amcanion

Darparu gweithgareddau corfforol grŵp yn y gymuned i wella ansawdd bywyd pobl sydd yn cael eu effeithio gan ddementia.

*** Mae pobl sydd yn cael eu effeithio gan ddementia yn cyfeirio at y person sydd wedi cael diagnosis dementia, aelodau o’r teulu, gofalwyr a ffrindiau.