Cysylltiadau & Sefydliadau

Gweler isod dolenni i sefydliadau eraill y gallai fod yn ddefnyddiol i chi:

Gwasanaethau Oedolion & Phobl Hŷn Cyngor Gwynedd:-

Gwynedd Council website

Ardal Llŷn

oedolionllyn@gwynedd.llyw.cymru / 01758 704 099

Ardal Caernarfon

oedolioncaernarfon@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679 099

Ardal Bangor

oedolionbangor@gwynedd.llyw.cymru / 01248 363 240

Ardal Eifionydd & Gogledd Meirionnydd

Oedolioneifionydd@gwynedd.llyw.cymru / gogmeirionnydd@gwynedd.llyw.cymru / 01766 510 300

Ardal De Meirionnydd

oedolionmeirionnydd@gwynedd.llyw.cymru / 01341 424 499


Cymdeithas Alzheimer’s

Cliciwch yma i fynd i wefan Cymdetithas Alzheimer’s.

Cymdeithas Alzheimer’s – Gwefan Dementia Connect

Ffôn - 03300 947 400 – Cymraeg Ffôn - 0333 150 3456 – English


3NDWG – 3 Nations Dementia Working Group

Cliciwch yma i fynd i wefan 3NDWG.


Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaldr

Cliciwch yma i fynd i’w gwefan.


Byw'n Iach

Byw'n Iach.


Gofalwyr

Carers Trust North Wales Cross Roads Care website.

Carers Outreach Service North West Wales website.

Carers Wales website.


Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru


Prifysgol Bangor- Cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia

Gwefan Prifysgol Bangor- Cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia


Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gwefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru


Age Cymru Gwynedd & Môn

Gwefan Age Cymru Gwynedd & Môn.

Dementia Advocacy


Gofal a Thrwsio Gwynedd & Môn

Gwefan Gofal a Thrwsio Gwynedd & Môn.


Tide- together in dementia everyday

Visit the Life Story Network or the Tide website.


DEEP - Prosiect Ymgysylltu a Grymuso Dementia – Dementia Engagement and Empowerment Project

Gwefan DEEP.