Amdanom

Mae Boccia (ynganu Bot-cha) yn gêm debyg i boules. Mae’n cael ei chwarae gyda pheli lledr meddal gyda’r nod o ddod agosaf at y bêl wen. Fe'i dyfeisiwyd yn wreiddiol ar gyfer pobl sy'n byw gyda pharlys yr ymennydd (cerebral palsy) ac erbyn hyn mae'n gêm Para Olympaidd.

Ym mis Medi 2017 cynhaliwyd Twrnamaint Boccia Gwynedd cyntaf yng Nghanolfan Byw‘n Iach Glaslyn ym Mhorthmadog. Cymerodd 20 tîm o wahanol sefydliadau ran yn y twrnamaint gan gynnwys cyfranogwyr dosbarth DementiaGo, Cymdeithas MS, Parkinson’s, cleientiaid Atgyfeirio Ymarfer Corff a grwpiau Anabledd Dysgu lleol. Dechreuodd y twrnamaint blynyddol i ddechrau ar ôl derbyn rhodd garedig gan y Cynghorydd Mr John Brymor Hughes a'i wraig Vivien, i redeg y digwyddiad er cof am ei fab - mae timau bellach yn chwarae am yr anrhydedd o ennill Tarian Goffa Wil Pent. Yn y Twrnamaint ym mis Ebrill 2019 gwelwyd 47 tîm yn cystadlu.

Yn dilyn llwyddiant y Twrnameintiau ffurfiwyd Cynghrair Boccia Gwynedd i roi cyfle i bobl chwarae'n fwy rheolaidd. Cynhelir y gemau ar yr ail ddydd Gwener o bob mis yng nghanolfan Byw‘n Iach Glaslyn, Porthmadog. Ar hyn o bryd mae 20 tîm yn chwarae a mae y sefydliadau sydd yn cymryd rhan wedi cynyddu i wneud hwn yn weithgaredd gwirioneddol gynhwysol.

 • Heartbeats 1 – Tim ‘Cardiac Rehab’, Tywyn
 • Stroke of luck – Grŵp goroeswyr strôc, Porthmadog
 • Cathod Cric 1- Canolfan Heneiddio’n Dda Criccieth
 • Cathod Cric 2 – Canolfan Heneiddio’n Dda, Criccieth
 • Blaenau 1 – Canolfan Heneiddio’n Dda- Blaenau Ffestiniog
 • Blaenau 2 – Canolfan Heneiddio’n Dda- Blaenau Ffestiniog
 • Antur Waunfawr – Menter Gymdeithasol sy’n cefnogi pobl âg anableddau dysgu
 • 3 Cofis – Tîn Anableddau Dysgu- Cyngor Gwynedd
 • DementiaGo Go’s – Cyfranogwyr dosbarth DementiaGo, Porthmadog
 • DementiaGo 2 – Cyfranogwyr dosbarth DementiaGo, Porthmadog
 • Headway Lions – Grŵp Cymorth Anaf i’r Ymennydd
 • 10:10:3 A – Cymdeithas MS
 • 10:10:3 B – Cymdeithas MS
 • Mad Max – Tîm o bobl leol
 • Cefn Rodyn Rovers – Cartref Preswyl, Cefn Rodyn, Dolgellau
 • Hafod Hedd Angels – Uned Gofal Dydd Dementia
 • Bodawen – Cartref Preswyl, Bodawen, Porthmadog
 • Sêr Seren – Seren- Cefnogaeth i bobl âg anableddau dysgu
 • Ninja’s Noddfa – Seren- Cefnogaeth i bobl âg anableddau dysgu
 • Aur Arfon – Cyfranogwyr dosbarth DementiaGo, Caernarfon