Emma Quaeck

Emma Quaeck

Rheolwr Dementia Actif Gwynedd

Profiad:-
Rwyf wedi gweithio yn niwydiant chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol ers 36 mlynedd - mewn rolau amrywiol o achub bywyd i ddysgu pob math o ddosbarthiadau ffitrwydd i waith rheoli. Mae gen i brofiad uniongyrchol o sut beth yw aelod agos o'r teulu yn cael diagnosis o ddementia, a'r heriau a all ddod yn ei sgil. Rwyf yn gweithio’n frwd i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd trwy chwaraeon, gweithgaredd corfforol a digwyddiadau arbennig, fel y gallant barhau i fod yn rhan bwysig o'u cymunedau.

Cymwysterau:-
Hyfforddwr Personol Lefel 3; Cyfeirio Ymarfer Lefel 3; Lefel 4 Atal Cwympiadau PSI; Adsefydlu Cardiaidd Lefel 4; Lefel 4 Gordewdra a Rheoli Pwysau; Adsefydlu Canser Lefel 4; Lefel 4 Hyfforddwr Adsefydlu Pwlmonaidd a Tai Chi Er Lles.

Hyfforddiant penodol i ddementia:-
CPD 1st Steps in Dementia - Later Life Training
Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia – Alzheimer’s Society
Hyfforddiant Rhith Daith Dementia –Training 2 Care

Iaith:--
Dwyieithog- Cymraeg & Saeseng

E-bost:-emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru

3 gair sy'n disgrifio pam fy mod i wrth fy modd yn gweithio i Dementia Actif Gwynedd:-

  • Joyfulness
  • Progress
  • Devotion