Rachael Roberts

Rachael Roberts

Swyddog Dementia Actif Gwynedd

Profiad:-
Rwyf wedi gweithio yn niwydiant chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol ers dros 20 mlynedd - mewn rolau amrywiol o achub bywyd a hyfforddi hoci rholio i ddysgu pob math o ddosbarthiadau ar gyfer plant 2 oed i bobl 99 oed! Pobl yw fy angerdd, felly mae fy rôl ar y Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol a DemenitaGo yn fy helpu i gysylltu â phobl trwy ofal a chymdeithasu yn ein grŵp.

Cymwysterau:-
Hyfforddwr Personol Lefel 3, Cyfeirio Ymarfer Lefel 3; Adsefydlu Canser Lefel 4, Atal Cwympiadau PSI Lefel 4; Adsefydlu Cardiaidd Lefel 4; Adsefydlu Ysgyfeiniol Lefel 4; Hyfforddwr Pilates

Hyfforddiant penodol i ddementia:-
CPD 1st Steps in Dementia - Later Life Training
Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia – Alzheimer’s Society

Dosbarthiadau DementiaGo:-
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
Llys Cadfan
Neuadd Bentref Fairbourne

Iaith:--
Dwyieithog- Dysgwr Cymraeg & Saesneg

E-bost:- rachaeldeniseroberts@bywniach.cymru

3 gair sy'n disgrifio pam fy mod i wrth fy modd yn gweithio i Dementia Actif Gwynedd:-

  • Connection
  • Support
  • Delight