Adborth

Adborth o’r Diwrnod Mabolgampau:

Dywedodd ei fod yn teimlo fel Olympiad! Roedd wedi bod o fudd mawr iddo, roedd wedi dysgu y gallai wneud rhywbeth o hyd, roedd yn dal i allu yn 97 oed

— Teulu

Mae nhw'n cymysgu gyda eraill, yn eu hatal rhag deimlo'n unig ... pawb yn cymysgu gyda'i gilydd ac yn dod at eu gilydd.

— Staff

Mae’n dangos iddyn nhw bod modd iddyn nhw wneud pethau fel hyn hefyd.

— Staff

Hyder … dim ond rŵan rydw i’n dechrau dod o hyd iddo fo wedi’r holl flynyddoedd [o weithio yn y cartref], wedi i mi fod ar y cyrsiau [gweithdai DementiaGo].

— Staff

Roedd y fedal yn golygu’r byd iddo fo, ac mi fyddai o’n dangos o i bawb; iddo fo, un o’r pethau gorau iddo ei wneud erioed oedd cael y fedal ac ennill y darian i’w chadw, ac fe wnaeth o ei chario hi’r holl ffordd ar y bws, a’i dangos i bawb. Mi fyddai o’n gwisgo’r fedal pryd bynnag y byddai rhywbeth yn ddigwydd … cinio Nadolig neu unrhyw beth, roedd yn rhaid i’r fedal fynd am ei wddf. Pan fu farw Dad, roedd o am i’r fedal fynd hefo fo yn yr arch.

— Teulu

Roedd llawer ohonynt yn medru gwneud mwy o lawer na’r hyn yr o’n i’n ei ddisgwyl – ro’n i wedi fy syfrdanu. Roedden nhw’n wych!

— Staff