Ymchwil

Er mwyn gwerthuso effaith prosiect Munud i Symud, cynhaliwyd ymchwil Meistr 2018-2019. Teitl yr ymchwil oedd: ‘Beth yw effaith prosiect Munud i Symud DementiaGo mewn cartrefi preswyl ar breswylwyr, perthnasau a staff?’

I ddarllen mwy am yr ymchwil cliciwch yma .